De gewone uitkeringsbeperkingen inzake het vennootschapsrecht (uitkeerbare marge) en een exces uitkering kan nooit kaderen in voormelde fiscale regeling, waardoor ze niet kan genieten van de lagere tarieven (Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 18 maart 2019).