Zie Voorafgaande beslissing nr. 2018.1156 d.d. 18.12.2018