Ruling waarin in de lijn van het arrest Zita Modes wordt bevestigd dat de eigendom van de onroerende goederen niet moet worden mee overgedragen om toepassing te kunnen maken van de artikel 11 en 18 § 3 Wbtw. Aangezien het een vrijgestelde verhuur is, is er sprake van een btw-herziening (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0052 d.d. 26.02.2019).