Ruling bevestigt belastbaarheid van de verrichting, zij het dat de frequentie van de schoonmaak wel niet in de ruling wordt vermeld (Voorafgaande beslissing nr. 2018.1229 d.d. 26.02.2019). Zie voor een geval dat nog meer aanleunt bij de administratieve commentaar: Voorafgaande beslissing nr. 2019.0031 d.d. 19.02.2019.