Leasings opgestart maar men heeft niet de intentie de leasingactiviteit voort te zetten en men wel die overdragen (aan twee verbonden vennootschappen). Aan de ene worden de grond verkocht , te belasten met een recht opstal (quid inbreuk op aankoopoptie “alle rechten van de leasinggever”?) en aan de andere worden de eigendommen van de gebouwen en de bijhorende leasingcontracten overgedragen. Aanvaard wordt dat de leasings binnen het toepassingsgebied van de btw blijven na overdracht en dat toepassing kan gemaakt worden van de artikelen 11 en 18 § 3 WIB 1992 (Voorafgaande beslissing nr. 2018.1048 d.d. 18.12.2018).