Zeer feitelijke ruling met veel nuance. Er wordt geoordeeld dat er wel degelijk een animus donandi was (een grote impact van de rechterhand en diens echtgenote op het leven van de bedrijfsleider als kersvers weduwenaar) en de kost werd ook niet gedragen of doorgerekend aan de werkgever van de rechterhand (= de te verkopen target). Er zijn schenkbelastingen betaald (Voorafgaande beslissing nr. 2018.1232 d.d. 26.02.2019).