Ruling (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0106 d.d. 02.04.2019) met verschillende punten:
1) directe belastingen: (A) fiscaal neutraal omwille van centralisatie vastgoed, beëindiging nutteloze tussenholding, geen intentie verkoop aandelen, onttrekking vastgoed aan ondernemingsrisico, … (B) verwerking vrijgestelde reserve gespreide taxatie 47 WIB 1992 en spanningsveld met artikel 213 WIB 1992 (deel van de reserve komt terecht in vennootschap zonder herbeleggingsactief + bevesting klassiek rulingstandpunt inzake verwerking)

2) btw: splitsing vastgoed binnen (bestaande) btw-eenheid, dus geen herziening bij ongewijzigd gebruik