Nieuwe ruling ivm verkoop van aandelen na eerdere ruling ivm partiële splitsing vennootschap (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0022 d.d. 12.02.2019). Ruime aandacht voor de feiten en voor de verschillende fiscale risico’s (belastbaarheid conform artikel 960, 32 en 24).