Discussie ivm aftrek btw op kosten nav aan – en verkoop van aandelen. Deze btw is aftrekbaar als er een actief beheer is door de holding van de dochtervennootschap. De verhuur van een onroerend goed aan deze vennootschap, mits duurzaam en vooral belast (dus geen vrijgestelde verhuur), is een actief beheer dat het recht op aftrek opent voor die kosten ivm de aandelen (HvJ d.d. 05.07.2018, zaak C-320/17)