De waardering aan nominale waarde is, minstens gelet op de feitelijke omstandigheden, toegestaan zowel in hoofde van de inbrengende als de inbrenggenietende vennootschap (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0075 d.d. 09.04.2019)