Het Hof velt zelf geen oordeel of de btw op publiciteitskosten, door de bouwpromotor gemaakt, volledig aftrekbaar zijn dan wel slechts gedeeltelijk omdat deze ook betrekking hebben op de verkoop van de grond door een derde (opstalgever). Het Hof stelt daartoe een aantal prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie (Cass. dd. 26.04.2019)