Klassiek verhaal van familiale vastgoedvennootschap in handen van een broer en een zus die de vennootschap wensen te splitsen om elk hun eigen weg te gaan (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0265 d.d. 30.04.2019). Markante punten zijn de volgende:

  • disproportionele of asymmetrische verdeling van aandelen;
  • geen overdracht van aandelen (geen intentie)
  • de specifieke antimisbruikbepaling van artikel 183bis WIB 1992 heeft voorrang op de algemene van artikel 344 § 1 WIB 1992
  • vast recht registratierechten door overdracht algemeenheid
  • Voor de toepassing van de registratierechten worden de verrichtingen beoordeeld op datum van de akte, zonder retroactiviteit
  • geen uitspraak over Vlaamse verkooprechten

Zie tevens in dezelfde zin Voorafgaande beslissing 2019.0385 van 28 mei 2019: incl verdeling fiscale aftrekposten, opstartverlies bij één van de vennootschappen, volledige splitsing (= vrijstelling registratierechten), overdracht vrijgestelde reserve gespreide taxatie aan één van de vennootschappen, …