De duidelijke wanverhouding – ingeval van een verhuurd vruchtgebruik (aan derden) op een appartement aan zee gedurende vijftien jaar – tussen kosten en opbrengsten volstaat volgens de rechtbank niet om de kostenaftrek te verwerpen (Rb. Gent dd. 28.05.2019)