Vermits er meer uitkeerbare reserves waren en de vennootschap het volledige netto-dividend effectief terug heeft ingebracht, gaat de rechtbank niet akkoord met de zienswijze van de fiscus (Rb. Marche-en-Famenne dd. 13.03.2019)