Ruling die de klassieke administratieve zienswijze bevestigt, zij het ook toestaat dat een onthaal via een digitaal loket ook als een onthaal telt (Voorafgaande beslissing nr. 2017.906 d.d. 09.01.2018)