Voorwaarden zijn uiteraard dat het niet gaat om een vrijgestelde overdracht van vastgoed en dat de betrokken onroerende goederen werden gebruikt voor de economische activiteit van de vennootschap (HvJ 13.06.2018, zaak C-421/17)