Bij de ontbinding en vereffening van een naamloze vennootschap, met uitkering van onverdeelde delen van een onroerende volle eigendom aan de aandeelhouders-mede onverdeelde eigenaars, zijn de uitbrengregels van toepassing (10,00%) en niet de verdelingsregels (2,50%). (Gent 18 december 2018)