Na wat omzwervingen aanvaardt Vlabel dit nu toch, zij het onder voorbehoud van de toepassing van fiscaal misbruik (er wordt in de tekst trouwens niet uitdrukkelijk verwezen naar een voorwaarde van niet-verbondenheid van de partijen). De trefonds wordt wel belast met het verkooprecht, net als de door de erfpachter in eigendom opgerichte gebouwen. Mutatis mutandis geldt dezelfde regeling voor opstal (nr. 15114 dd. 13.05.2019). Voor een historische toelichting: zie I. Massin, “‘Erfpachtconstructies’ : Vlabel volgt uiteindelijk federaal standpunt”, Fiscoloog 2019, afl. 1623, p. 8.