Uitgesproken feitenrelaas (o.a. 126 woon-werk-verkeer als dierenarts en verplichte aanwezigheid bij wachtdiensten binnen de 30 minuten) waarbij gesteld wordt dat de kost van een tweede verblijf nabij het werk een aftrekbare beroepskost is (Bergen 21 december 2018)