Feitenkwestie waaruit blijkt dat twee appartementen samen als één woning worden gebruikt en dus samen, ongeacht hun aparte KI’s, onder vrijstelling voor eigen woning vallen (Antwerpen 27 november 2018)