Het Gentse Hof verwerpt de fiscale aftrekposten van het verleden, na eerst een duidelijke analyse gemaakt te hebben dat alle omstandigheden een rol kunnen spelen in de afweging (Gent 2 oktober 2018)