Ruling met o.a. een beschrijving van de fiscale neutraliteit van de omgekeerde-moeder-dochter-fusie en waarin ook wordt geduid waarom er gerechtvaardigde motieven zijn om een fusie te verkiezen boven een vereffening (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0309 d.d. 14.05.2019)