Volledige splitsing met als doel “elk kind zijn vennootschap”. Alle reserves worden verdeeld conform artikel 213 WIB 1992 (detail ontbreekt hoe de vrijgestelde reserves worden verdeeld terwijl het wederbeleggingsactivum integraal aan een van de newco’s wordt toebedeeld). De fiscale vrijstelling wordt verkregen, waarbij o.a. wordt aangetoond dat alle newco’s financieel zelfstandig kunnen overleven (markant: een boekhoudkundig opstartverlies vormt geen beletsel voor de DVB). Vrijstelling inzake registratierechten gelet op overdracht algemeenheid. De toepassing van de registratierechten wordt uitgevoerd op de datum van de inbreng zelf (akte) en niet op datum van de boekhoudkundige retroactiviteit. Er wordt geen uitspraak gedaan over de V CF. Zie ook in dezelfde zin Ruling 2019.0991 van 03/12/2019.