Het Hof van Justitie maakt de klassieke overwegingen van vrijgestelde vs. belaste huur en besluit dat het gaat om een vrijgestelde verhuur (HvJ 28.02.2019, zaak C-278/18)