Het onroerend goed wordt gescheiden van de rest van de activiteit om de beide afzonderlijk beter te laten groeien. De aandelen zullen na splitsing niet worden verkocht. De schuld wordt evenredig omgeslaan over roerend en onroerend goed. Er is geen sprake van een bedrijfstak en dus zijn evenredige verkooprechten verschuldigd op het bedrag van de schuld dat geacht wordt betrekking te hebben op het onroerend goed. Tijdstip van beoordeling is datum van de akte en niet die van de retroactiviteit. (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0432 d.d. 11.06.2019)