Gronden en een bestaande sporthal (niet-btw-nieuw) zijn eigendom van een aan de gemeente gelieerde vzw. Deze heeft in het verleden een erfpacht toegestaan aan een andere vzw (school), die deze sporthal gebruikt tijdens de schooluren. De sporthal heeft een nieuw dak nodig. De schoolvzw zal daarom een ondererfpacht geven aan de gemeente, die op haar beurt dit in onder-ondererfpacht geeft aan een AGB, die de dakherstellingen zal uitvoeren en de sporthal 24 op 24 zal uitbaten. Er is geen sprake van btw-vernieuwbouw en dus zijn de beide aktes onderhevig aan registratierechten, zij het in concreto allebei met kosteloze registratie (artikel 161, 2° W. Reg.) (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0384 d.d. 18.06.2019). Zie voor een ander voorbeeld van kosteloze registratie (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0445 d.d. 11.06.2019)