De werken betreffen diverse soorten toegangspaden (voetgangers, ambulance, …) voor een WZC (incl. dagcentrum e.d.). Deze werken vallen ook onder de noemer werken in onroerende staat voor “sociaal beleid” en genieten dus van 12,00%. Aangezien de werken noodzakelijk zijn voor de huisvestigingscomponent en deze laatste de hoofdzaak is van de dienstverlening van het WZC, is er geen pro ratering nodig van de investeringen en genieten zij allemaal van het 12,00%-tarief (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0341 dd. 21.05.2019)