Minister bevestigt soepele mogelijkheid om opt-in meteen toepasselijk te verklaren bij de statutenwijziging, zonder dat de datum van publicatie moet worden afgewacht (Schriftelijke vraag Leen Dierick, Zittingsperiode 55, nummer 0017).