Een opvallende zaak met grote bedragen, zowel aan de kant van het vastgoed als aan de kant van de omzet van de managementvennootschap. Gelet op de concrete feiten aanvaardt het Hof de kostenaftrek op basis van de zgn. bezoldigingstheorie (Gent 19 maart 2019)