Naast een sporadische verhuur van een appartement aan de kust (met de vennootschap als vruchtgebruiker en de zaakvoerder als blote eigenaar) wordt er ook een voordeel van alle aard aangerekend, zij het dat dit niet verder behandeld wordt in deze zaak.

De Gentse rechtbank aanvaardt de kostenaftrek aangezien artikel 49 WIB 1992 stelt dat belastbare inkomsten moeten worden verkregen (maar niet belastbare winst) om aftrekbaar te zijn als kost (Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 28 mei 2019).