In dit specifieke geval verstreken 4 jaren tussen beide handelingen en viel de eerste voor de datum van inwerkingtreding van de huidige antimisbruikbepalingen en de tweede erna. Voor de rechtbank is de nieuwe bepaling niet van toepassing, omdat deze niet gekend was en kon zijn bij het stellen van de eerste handeling. Er kan dus geen sprake zijn van een fiscale herkwalificatie (Rb. Gent, 20 februari 2019).