O.m. voor de vaststelling van de toepasselijke inbrengrechten (bij inbreng door een natuurlijke persoon in een vennootschap) wordt een studentenhuis als een woning aanzien door Vlabel en worden 10% verkooprechten geheven (Standpunt nr. 19066 van 30/09/2019)