Om VVPR-stelsels te genieten, moeten voor kwalificerende inbrengen ook nieuwe aandelen worden uitgegeven. Indien dit niet het geval is, kan de verlaagde RV niet genoten worden. Het Grondwettelijk Hof vindt dit onderscheid niet discriminatoir aangezien het dient om de VVPR-aandeelhouders te kunnen identificeren (Grondwettelijk Hof 23 mei 2019)