Door de specifieke samenloop van omstandigheden, waarbij zowel contractueel was overeengekomen dat er geen natrekkingsvergoeding zou worden betaald na afloop als welke constructie zou worden opgericht, is het Hof van Beroep te Brussel (23/01/2019) van oordeel dat het (fiscale) voordeel door de vennootschap is toegekend bij het sluiten van het contract en niet bij de natrekking. Gevolg: de fiscus komt veel te laat en de claim is reeds verjaard (S. Van Crombrugge, “Voordeel bij einde opstalrecht: verrassend arrest over belastbaar tijdstip”, Fiscoloog 2019, afl. 1632, p. 6 en K. Janssens, “Gratis gebouw via opstalconstructie: geen belasting (meer) bij einde opstal”, Fisc. Act. 2019, afl. 5, p. 1-4).