De Minister bevestigt, analoog aan de bestaande praktijk inzake grensoverschrijdende verrichtingen, dat elke vennootschap aan haar recht moet voldoen en dat zij allebei aan alle vereisten moeten voldoen waaraan ze gezamenlijk moeten beantwoorden. Het is echter niet verplicht voorafgaandelijk voor de opt-in te kiezen om beide vennootschappen onder hetzelfde recht te laten ressorteren. (Parl Vraag Katrien Houtmeyers CRIV 55 Com 072, p. 2 (vraag 3), Commissie van Justitie van 11 december 2019))