Het Hof van Luik hervormt een eerder vonnis, waarbij naar het oordeel van het Hof een naar verluidt niet-marktconforme gratis natrekking na een 15-jarige opstal, belastbaar is als abnormaal of goedgunstig voordeel bij de opstalhouder (noot: de nieuwe opstalgever was een buitenlandse vennootschap), ook al heeft de initiële opstalgever (die het te voordelige contract heeft bedongen met zijn eigen vennootschap-opstalhouder) ondertussen de grond belast met opstal aan marktconforme waarde (incl. het voordeel van de gratis natrekking dus) heeft opgedragen aan een nieuwe opstalgever (onder de vorm van een inbreng in kapitaal) (Luik 6 september 2019).