Conform het toepasselijke artikel 210 WIB 1992, mag enkel de waarde van het vermogen worden belast en niet het surplus aan waarde dat wordt verkregen door de effectisering ervan (Cass. 28 november 2019)