Officieel standpunt van Vlabel waarbij zij stelt dat na inwerkingtreding van het WVV er weliswaar geen personenvennootschappen meer zijn met kapitaal, zij het dat de vermindering van een inbreng hetzelfde stramien volgt van een kapitaalvermindering van vroeger. Ook de uitkering uit reserves wordt aangehaald (standpunt nr. 19078 van 9 december 2019).