Het Hof van Beroep te Antwerpen stelt dat de vervulling van een opschortende voorwaarde, die suppletief een terugwerkende kracht heeft in het burgerlijk recht, boekhoudrechtelijk (en fiscaal ) overruled wordt krachtens een CBN-advies indien de vervulling plaats vindt na de vaststelling van de jaarrekening (Antwerpen 29 mei 2019).

Omtrent de vraag of gronden belastingvrij zijn voor personen die een enkelvoudige boekhouding voeren en geen waardevermindering hebben geboekt op de grond (terwijl dit sowieso wel belastbaar is voor personen die een dubbele boekhouding voeren), wordt een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof.