Voorbeeld uit de rechtspraak van het belang van een feitelijke onderbouw en hoe de belastingplichtige niet op eerdere akkoorden dienaangaande kan terug komen (Antwerpen 9 april 2019)