Een inmiddels klassiek verhaal waarbij een bouwpromotor of projectontwikkelaar een bestaand gebouw verregaand stript om het dan volledig te verbouwen (in casu omvorming van schoolgebouw in appartementencomplex) en tussen de twee handelingen in te verkopen per unit aan de geïnteresseerde klanten. Vraag is of op de renovatie 6% btw kan toegepast worden (in de mate het voor privaat gebruik bestemd is). Het antwoord luidt ontkennend, aangezien de beide handelingen (verkoop en renovatie) niet los van elkaar kunnen gezien worden (gelet op o.a. de bestemmingswijziging, de zwaarwichtigheid van de werken (ook ruwbouw ed) en de kostprijs van de werken). Alles wijst er op dat dit een package deal was (geen keuzevrijheid van renovatie-aannemer, bijna gelijktijdige ondertekening contracten, marketing als gerenoveerd appartement, …). Volgens het Hof is de opsplitsing in twee handelingen artificieel en maakt dit fiscaal misbruik uit. In realiteit is er maar één gecombineerde handeling en maakt dit de levering van een nieuwbouw uit (aan 21%). Er wordt ook een belastingverhoging van 10% toegepast (ook al gaat het om fiscaal misbruik). (Luik 22 juni 2018)