Op voorzet van Vlabel oordeelt de DVB dat de split sale van erfpacht en trefonds door verbonden vennootschappen fiscaal misbruik uitmaakt. De verrichting wordt ontleed als de aankoop van de volle eigendom door de tréfoncier, gevolgd door de vestiging van een erfpachtrecht. In plaats van verminderde rechten, wordt de heffing getaxeerd aan 10,00 + 2,00% (Voorafgaande beslissing 4 november 2016 2016.004).