Toelichtende commentaar uit de rechtsleer bij de nieuwe wetgeving (J. Opreel, “Nieuwe regels onroerende verhuur nopen tot algemene aanpassing herzieningsregels”, Fisc. Act. 2020, afl. 4, p. 1-7).