Moeilijk te lezen/begrijpen arrest waarbij gesteld wordt dat de btw die is betaald en afgetrokken na het verkrijgen van een recht van erfpacht onder btw (met gespreide canons maar waarbij de btw ineens aftrekbaar is bij aanvang gelet op het leveringsprincipe), moet herzien worden indien naderhand de trefonds wordt aangekocht, waardoor het erfpachtrecht teniet gaat bij wijze van vermenging van alle rechten in één hand (Antwerpen 4 juni 2019).