Ruling bevestigt de verschillende fiscale spelregels dienaangaande (directe belastingen, btw, etc.) (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0839 d.d. 10.12.2019)