Een houder van een preciar bezitsrecht wordt opgezegd en moet het onroerend goed verlaten maar doet dat niet. Daardoor blijft hij bezitter maar dat slechts in feite aangezien zelfs het preciare bezitsrecht is stopgezet. In die omstandigheid blijft de bezitter in kwestie de schuldenaar van de onroerende voorheffing (HvB Gent 5 maart 2019).