Schets van overmacht volgens Vlabel door de bevoegde Minister in het kader van een parlementaire vraag (Parlementaire vraag nr. 150 van de heer Stevens Coenegrachts d.d. 17.01.2020, Vlaams Parlement, Schriftelijk vragen, 2019-2020, websitepublicatie d.d. 19.03.2020)

Categorieën: Opstal