Vlabel claimt het verkooprecht maar het Hof besluit dat enkel het vast recht verschuldigd is. De overeenkomst tot vroegtijdige beëindiging is een aanvulling op de oorspronkelijke overeenkomst maar is er niet in tegenspraak mee. Bovendien bewijst Vlabel niet dat er werd afgeweken van de wettelijke regels van natrekking noch dat er in se een gewenste koop-verkoop van de constructies achter schuil ging (Hof van Beroep Gent 7 januari 2020).