Wanneer een onderneming geen economische betekenis meer heeft doordat het niet meer beschikt over de activa die nodig zijn voor de uitoefening van haar activiteiten als gevolg van de overdracht van het handelsfonds, is het niet duidelijk op welke wijze de overname tot doel kan hebben de continuïteit van de activiteit verder te zetten, noch hoe deze overname enig ander doel kan hebben dan het recupereren van de fiscale verliezen. Door de controlewijziging gaan de verliezen verloren (Luik 4 januari 2019).