Twee echtgenoten zijn allebei geneesheer-specialist en hebben allebei een kabinet in de gezinswoning. Bij echtscheiding verlaat één van beide de woning en het bijhorende kabinet. Op de boekwaarde ervan wordt een uitzonderlijke afschrijving geboekt. Het Hof stelt evenwel dat er daarvoor een dubbele voorwaarde is, met name dat het buiten gebruik moet gesteld zijn maar dat ook moet rekening gehouden worden met de vermoedelijke realisatiewaarde. Dit laatste is niet gebeurd en dus wordt de afschrijving verworpen (Gent 3 maart 2020).